Európsky deň jazykov

26. september ­ Európsky deň jazykov ­ je venovaný oslave európskych jazykov. Cieľom tohto dňa je podpora štúdia cudzích jazykov a potreba zachovávať, chrániť a rozvíjať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť, nakoľko jazyková rozmanitosť je prvkom interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.
Európsky deň jazykov sme si pripomenuli aj na našej škole. Na hodinách anglického a nemeckého jazyka diskutovali v tento deň žiaci spolu s vyučujúcimi o prínose jazykového vzdelávania, o príležitostiach a možnostiach, ktoré sa im výučbou cudzích jazykov otvárajú. V rámci podujatia sme pripravili a vystavili informatívnu nástenku vo vestibule školy „26.september – Európsky deň jazykov“, odvysielali reláciu v školskom rozhlase „Prečo si pripomíname Európsky deň jazykov“ doplnenú informáciami o Európske Únii v anglickom a nemeckom jazyku. Vyučovanie cudzích jazykov sme zatraktívnili tým, že sme pripravili a zrealizovali rôzne aktivity pre našich žiakov. V niektorých triedach si mohli otestovať svoje vedomosti prostredníctvom poučných a zábavných kvízov formou prezentácií, či didakticko-tematických hier a súťaží. V iných vytvárali zaujímavé projekty na rôzne témy, čítali cudzojazyčné časopisy, či počúvali anglické a nemecké piesne. Na akcii spolupracovali učitelia cudzích jazykov: Mgr. Ilková, Mgr. Kormanová, Ing. Rezetka, Mgr. Horvátová, Mgr. Bolíková, Mgr. Mravcová, Mgr. Marčanová.
Veríme, že tento deň zanechá v našich žiakoch nielen hrejivý pocit z dobre vykonanej práce, ale predovšetkým ich povzbudí do ďalšieho štúdia, aby mohli na sebe s chuťou pracovať a zdokonaľovať sa v cudzích jazykov.
NáhľadPrílohaVeľkosť
1.jpg72.19 KB
2.jpg65.16 KB