Korešpondenčná súťaž v presnom písaní desaťprstovou hmatovou metódou „VŠETKÝMI DESIATIMI“

        Kysucké múzeum v Čadci vyhlásilo súťaž v presnom písaní desaťprstovou hmatovou metódou s názvom „Všetkými desiatimi“. Súťaž prebiehala od 2. mája 2013 do 30. septembra 12014.  Do súťaže sa zapojil úsek odborného výcviku a to žiaci prvého  a druhého ročníka odboru technicko-administratívny pracovník. Celkovo sa do súťaže prihlásilo 49 študentov z viacerých kysuckých stredných škôl.

         Medzi tromi výhercami bola aj naša žiačka Alenka Šugarová z 1. F triedy, ktorá sa zúčastnila súťaže pod vedením majsterky odborného výcviku PhDr. Janky Poláčkovej Moravcovej.

 Víťazke Alenke  osobne odovzdali  vecnú odmenu pani zástupkyňa Mgr. Zdenka Ballayová a Ing. Mgr. Ondrej Holienčík, riaditeľ SOŠs. Touto cestou jej poďakovali za účasť na súťaži a zablahoželali k úspechu.