Fotografická súťaž

     V rámci Týždňa vedy a techniky  na Slovensku 2014 sa koná fotografická súťaž určená pre študentov stredných a vysokých škôl. Cieľom súťže je aktivizovať mladých ľudí a poskytnúť im priestor pre prezentáciu vlastného pohľadu na vedu a techniku. Témou fotografickej súťaže je " Ako veda a technika zmenila môj život? ".

     Do uvedenej súťaže sa zapojili aj 3 žiaci našej školy – Kristán Baláž (II.E), Michal Pavlusík (III.D) a Katarína Ondrášková (II.J). Všetci súťažia v kategórii č. II. - študenti stredných škôl. Uvedení žiaci za pomoci učiteľa občianskej náuky (poskytnutie fotoaparátu a pod.)  pracovali na nápadoch a vytvorení fotografie. Následne boli praihlásení prostredníctvom webovej stránky tyzdenvedy.sk do súťaže, kde boli aj elektronicky odoslané súťažné fotografie (sú súčasťou prílohy). Našim žiakom prajeme úspech a tešíme sa na vyhodnotenie súťaže v novembri.


 

  fotografia Viac spôsobov pre môj cit (Michal Pavlusík – III.D)


fotografia Dnes nikto nie je "ľavý" (Katarína Ondrášková – II.J)


Príloha č.3 – fotografia Kam dnes? (Kristán Baláž – II.E)

 

NáhľadPrílohaVeľkosť
Viac spôsobov pre môj cit.jpg68.57 KB
Kam dnes.JPG61.54 KB