Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa konalo dňa 02. decembra 2014 v jazykovej učebni č. 222 v čase od 7.30 do 13.00 h. Pedagogický dozor, opravu testov a ústne skúšanie zabezpečili Mgr. Ľubomíra Ilková a Mgr. Miroslava Mravcová.


Súťaž sa uskutočnila na základe Organizačného poriadku a Metodicko-organizačných pokynov pre 25. ročník Olympiády v anglickom jazyku v školskom roku 2014/1015, ktoré boli vydané Celoštátnou odbornou komisiou.

Súťaž sa skladala z písomnej a ústnej časti. Zúčastnili sa jej vybraní žiaci študijných odborov prvých a druhých ročníkov - celkovo 18 žiakov, ktorí boli zaradení do kategórie 2Da a žiaci tretích a štvrtých ročníkov zaradení do kategórie 2Db. V písomnej časti žiaci riešili testy zamerané na počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatiku a slovnú zásobu. V ústnej časti tvorili príbeh podľa obrázkov a konverzovali so skúšajúcimi na vybrané témy. Žiaci mohli získať celkovo 70 bodov. Súťaž bola pre žiakov vyšších ročníkov zároveň overením ich schopností zvládnuť jednotlivé časti písomnej a ústnej maturitnej skúšky.

V kategórii 2Da 1. miesto obsadil Jakub Škvaridlo z II.C (55,5 bodov), 2. miesto Dávid Comorek z I.B (55 bodov), 3. miesto Branislav Kašuba z II.A (48,5 bodov). V kategórii 2Db 1. miesto obsadil Lukáš Grajciar zo IV.C (56 bodov), 2. miesto Roman Večeřa z III.C (52 bodov), 3. miesto Marcel Belanec z III.C (42 bodov). Žiaci budú odmenení hodnotnými cenami.

Žiak Lukáš Grajciar zo IV.C, ktorý získal najvyšší počet bodov, postupuje v tomto školskom roku do okresného kola súťaže a bude reprezentovať našu školu. Okresnej hodnotiacej komisie OAJ sa zúčastní Mgr. Ľubomíra Ilková.

NáhľadPrílohaVeľkosť
P1040938.JPG80.45 KB
P1040939.JPG73.23 KB
P1040940.JPG104.17 KB
P1040941.JPG96.17 KB
P1040944.JPG95.09 KB
P1040945.JPG84.69 KB