Stredoškolská odborná činnosť – prehliadka šikovnosti a profesionality našich

13. 2. 2015 konalo školské kolo SOČ. Prihlásilo sa 17 súťažných prác. Súťažiaci prejavili pred hodnotiacou komisiou teoretické vedomosti a získané praktické skúsenosti pri spracovaní informácii z rôznych oblasti. Mimoriadny a v histórii školy jedinečný okamih nastal po prezentácii Braňa Jurgu keď prísediaci hosť prof, Ing. Andrej Czán PhD z katedry Obrábania a výrobnej techniky Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity ocenil jeho prácu a ponúkol mu štúdium ako perspektívnemu študentovi. Práca s názvom Výroba súčiastky na OC - 09 bola spracovaná na profesionálnej úrovni.

Ani ostatní študenti nesklamali. Všetkým gratulujeme.