Kam po skončení školy?.........

V piatok 13. februára sa stretli žiaci končiacich ročníkov strojárskych odborov s bývalým absolventom školy dnes vedúcim katedry Obrábania a výrobnej techniky Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity prof. Ing. Andrejom Czánom PhD a jeho zástupcom prof. Ing Jozefom Pilcom CSc., ktorí prišli budúcim maturantom potvrdiť, že študovať „strojarinu“ sa naozaj netreba báť. Strojnícka fakulta ponúka štúdium a prácu s výpočtovou technikou určenou na výučbu počítačovej podpory konštrukcie či programovania. Hovorili aj o spolupráci Strednej odbornej školy strojníckej a Žilinskej univerzity,ktorá spočíva v realizácii odborného výcviku žiakov školy priamo na akademickej pôde. Práve toto je priestor kde si stredoškoláci  majú šancu uvedomiť kde môžu ich kroky smerovať po maturite.