Zmluvy - 2015

NáhľadPrílohaVeľkosť
ECOTEST návrh kupnej zmluvy_0.pdf1.95 MB
evčík Metal Dodatok č. 4-2015_0.pdf265.89 KB
EXE DODATOK 1_0.pdf2.98 MB
EXE zmluva_0.pdf1.53 MB
iastkova ramcova zmluva Datalan_0.pdf1.1 MB
INA_0.pdf1.34 MB
LiberTech_2.pdf2.4 MB
Mivasoft Darovacia zmluva_1.pdf288.27 KB
MIVASOFT DODATOK 1_1.pdf1.59 MB
MIVASOFT zmluva o poskytnuti služby_0.pdf1.39 MB
MIVASOFT_0.pdf3.63 MB
MY DVA Slovakia Dodatok č 1 ku kupnej zm.pdf658.34 KB
my dva zmluva cast 3_0.pdf1.35 MB
my dva zmluva cast 4_0.pdf1.34 MB
NUCV dodatok č 2-2015_0.pdf292.34 KB
Omnia KLF Darovacia zmluva_0.pdf333.46 KB
PONTIS_0.pdf3.56 MB
Rámcova zmluva Datalan_0.pdf1.64 MB
SSE dodatok č 1_0.pdf320.4 KB
STAVMONT kupna zmluva_0.pdf1.3 MB
Zmluva o dielo MiPe Plast_0.pdf7.55 MB
Kurucar a syn Kupna zmluva_2.pdf1.37 MB
dodatok 1 mivasoft.pdf1.01 MB
zmluva o vypozicka MKSS.pdf297.04 KB
EKODREN.pdf423 KB
zmluva o vapozicke SIOV .pdf369.14 KB
Mandatna zmluva S H Stanislav Hruby.pdf349.54 KB
Zdenko Rapčan - KNM.pdf21.46 KB
COrrect eu ZMLUVA.pdf311.73 KB
Darovacia zmluva FERONA.pdf70.9 KB
Dodatok Rapčan.pdf83.78 KB
Dohoda KIA.pdf247.47 KB
INA Zmluva o výpožičke.pdf126.08 KB
Rapčan Strava.pdf92.76 KB
dodatok Zilinska univerztita.pdf79.27 KB
SLOVANET ZMLUVA O POSKYT. SLUZIEB.pdf583.67 KB
Dodatok KIA PONTIS.pdf305.18 KB
Ferona kupna zmluva.pdf187.52 KB
Slovak Telekom kupna zmluva.pdf480.33 KB
SIOV zmluva o vypozicke.pdf406.06 KB
Dohoda o zabezpečení prakt. vyučovania.pdf695.61 KB
Darovacia zmluva Plevkova.pdf125.25 KB
Mandatna zmluva Seidl.pdf430.4 KB
Zmluva o zabezpeceni prakt. vyucoavnia - EMP .pdf185.54 KB
Zmluva o zabezpeceni prakt. vyucoavnia - TOKAP.pdf182.87 KB
Zmluva o zabezp.prakt. vyuc.-Scheidt&Bachmann.pdf177.22 KB
Zmluva o zabezp. prakt. vyucoavnia - PK Partner.pdf185.87 KB
Zmluva o zabezp.prakt. vyuc. - PH TEAM 2 .pdf187.23 KB
Zmluva o zabezp. prakt. vyucoavnia - PH TEAM.pdf188.27 KB
Zmluva o zabezp. prakt. vyuc.-Metsa Tissue Slov.pdf212.7 KB
Zmluva o zabezp. prakt. vyuc.-WTC-MACRO.pdf191.26 KB
Zmluva o zabezp. prakt. vyuc.-NN Slovakia.pdf196.86 KB
Dohoda o zabezp. prakt. vyucoavnia - KINEX KLF.pdf351.39 KB
Zmluva o dielo - RUVZ.pdf117.84 KB
Zmluva o poskytnutie služby - Grinet.pdf290.7 KB
Zmluva o najme telocvicne - Mgr. Anton Vlček.pdf134.06 KB
Zmluva o najme telocvicne - Pavol Čuraj.pdf132.58 KB
Zmluva o najme telocvicne - Michal Kubička.pdf130.24 KB
Zmluva o najme telocvicne - Roman Toka (1).pdf134.16 KB
Zmluva 2-2015-DV o dual.vzd-INA Kysuce.pdf535.76 KB
Darovacia zmluva KIA.pdf150.8 KB
Kupna zmluva Ing. Michal Lamačka EUROPEN.pdf268.15 KB
Zmluva o poskyt. prakt. vyuc. - OMNIA KLF .pdf207.39 KB
siov zmluva o spolupraci.pdf232.1 KB
Dodatok č.1k zmluve o spolupraci- ŠIOV.pdf249.53 KB
Zmluva o zverení hmutlneho majetku.pdf205.68 KB
correct eu project zmluva.pdf256.38 KB
SPP dodatok 3-2015.pdf2.62 MB
SIOV-zmluva o bezplat.prevode majetku.pdf363.13 KB
zmluva o zvyseni kval..pdf643.85 KB
zmlva o najme tel.7-2015.pdf193.02 KB
Zamestnavatelska zmluva stabilita.pdf293.77 KB
NUCeV Dodatok 3-2015.pdf107.23 KB
dodatok 3 k zmluve - klf-energetika.pdf324.42 KB
KLF-energetika dodatok 3 k zmluve.pdf162.7 KB
Zamestnavatelska zmluva tatry sympatia.pdf246.14 KB
zml. o bezot.prevode maj. štatu 2462-2015 CVTI SR.pdf564.3 KB
IOV zmluva o bezplat. prevode maj..pdf587.72 KB
zmluva o reklame stabilita.pdf217.78 KB
Zmluva o poskyt. odbornej pomoci na rok 2016.pdf166.41 KB
Zmluva o nájme 7-2015.pdf107.56 KB