Anglicko-slovenské divadelné predstavenie

Dňa 13. marca 2015 sa naši žiaci študijných odborov študujúci anglický jazyk zúčastnili divadelného predstavenia v anglicko-slovenskom znení pod názvom "American dream", ktoré nám predviedli skúsení profesionálni herci z Divadelného centra v Martine. Predstavenie sa odohralo v Mestskom kultúrnom stredisku v Kysuckom Novom Meste.  


 

Táto divadelná hra bola koncipovaná ako učebná pomôcka pre mierne pokročilých (úroveň B1), ktorej cieľom bolo atraktívnou a hravou formou umožniť žiakom zdokonaliť si vedomosti z cudzieho jazyka a nadobudnúť schopnosť bezprostrednej interakcie. Predstavenie bolo zamerané najmä na témy: Doprava a cestovanie, Multikultúrna spoločnosť, Anglicky-hovoriace krajiny, Bývanie, Vzdelávanie, Rodina a spoločnosť, Stravovanie, Mestá a miesta, Mládež a jej svet, atď. Hlavnou témou bolo nebáť sa snívať a ísť si za svojim snom, čo najskôr si uvedomiť v čom sme dobrí a na čo máme talent. K tomuto predstaveniu nám boli poskytnuté kvalitné gramatické, lexikálne a posluchové materiály spolu s CD v praktickom obale, ktoré sú vypracované podľa školských osnov a obsahujú slovnú zásobu, frázy a gramatické javy použité v predstaveniu. Materiály zároveň slúžia na zistenie spätnej väzby a komunikáciu na vyučovacích hodinách po predstavení.

Našim žiakom sa celé predstavenie, hudba, prevedenie cez počítač a zrozumiteľné vystúpenie hercov veľmi páčilo. Hercom sa podarilo pútavo a vtipne zaujať nielen žiakov, ale aj učiteľov a udržať pozornosť až do konca.  Dúfame, že si naši žiaci aj takýmto spôsobom vytvoria pozitívny vzťah k štúdiu anglického jazyka.

NáhľadPrílohaVeľkosť
Divadelné predstavenie v anglickom jazyku.pdf216.53 KB