Deň MLIEKA

V rámci svetového dňa mlieka sa  na Strednej odbornej škole strojníckej v Kysuckom Novom Meste uskutočnila propagácia a ochutnávka mlieka a mliečnych výrobkov .

Zúčastnili  sa jej  žiaci , pedagogickí ale aj nepedagogickí zamestnanci. Aktivitu  organizovali naši pedagógovia Ing. Edita Cebáková a Ing. Štefan Belka , spolu so žiačkami I. F triedy.

Pripravili sme bohatú propagáciu na nástenke školy a ostatných viditeľných miestach budovy SOŠs.


Mlieko a mliečne výrobky boli ponúkané formou švédskych stolov. Šikovné žiačky pripravili na ochutnávku jednohubky s pomazánkami z mliečnych výrobkov. Ponúkli sme širokú škálu mliečnych výrobkov z ovčieho a kravského mlieka, aj vďaka sponzorom , ROĽNÍCKE DRUŽSTVO VEĽKÁ RAČA OŠČADNICA  v zastúpení Ing. Ľubomír Kula , POĽNOHOSPODÁRSKE OBCHODNÉ DRUŽSTVO RADOĽA v zastúpení Ing. Poláček Karol, FARMA UNI – CON KYSUCE RADOĽA v zastúpení JUDr. Jozef Šamaj, FARMA OCHODNICA v zastúpení p. František Hunčík .  Veľmi nás potešilo že práve im nie je ľahostajná naša mládež , jej zdravie a aj preto im  patrí srdečná vďaka.

Presvedčili sme sa že mlieko a mliečne  výrobky nie sú medzi žiakmi populárne, ale hreje nás aspoň myšlienka pekne  stráveneho dňa , spolupráca sponzorov  a propagácia zdravej výživy v prospech mlieka a mliečnych výrobkov na našej škole..