Duálne vzdelávanie v školskom roku 2015/2016

 

V školskom roku 2015/2016 budú mať žiaci 1.ročníka možnosť absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v odbore 2411 K mechanik nastavovač v systéme duálneho vzdelávania na základe podpísanej zmluvy so zamestnávateľom, podnikom INA KYSUCE spol. s r.o.

 

Žiaci 1.ročníka v systéme duálneho vzdelávania s podnikom INA KYSUCE spol. s r.o.