SOŠ strojnícka ako hosť spoločnosti KIA Motors Slovakia s.r.o

Spoločnosť KIA Motors Slovakia privítala 6.6. 2015 na DNI KIA po prvý krát aj pedagógov a žiakov našej školy, ktorý prezentovali pred širokou verejnosťou vzájomnú spoluprácu. Približne 20 000 návštevníkom predstavili vyučovanie pomocou moderných didaktických pomôcok, projekty šikovných žiakov, ale aj krúžkovú činnosť.