Burza informácií – Cesta k vašej budúcnosti

Náš tím prezentoval Strednú odbornú školu strojnícku na Burze informácií, ktorá sa uskutočnila 14.10.2015 v Žiline.