SOŠ strojnícka slávila 65 rokov

Stredná odborná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste je v dnešnej dobe pojmom neodmysliteľne spojeným so strojárstvom, elektrotechnikou či umeleckým spracovaním kovov. Škola bola založená už v roku 1950. Tento rok teda oslavuje 65 rokov svojej existencie. Pri tejto príležitosti študenti a pedagógovia zorganizovali slávnosť, ktorej sa zúčastnil aj podpredseda ŽSK Jozef Štrba, ktorý škole odovzdal pamätný list Litteras Memoriales.