ZENIT 2015

Dňa 2.12.2015 sa v SOŠ strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto konalo krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve. Výsledková listina:

 

Bližšie informácie u koordinátora súťaže : Mgr. Vlček Anton. 
tel: +421 905 355 779, tonovlcek@gmail.com