Olympiáda ľudských práv - školské kolo

Dňa 07.12. 2015 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády ľudských práv, ktorého cieľom bolo pripomenúť žiakom význam problematiky ľudských práv ako aj Medzinárodný deň ľudských práv, či prostredníctvom ich prípravy na olympiádu zvýšiť ich povedomie o tejto problematike.  

 Na olympiáde, ktorá sa konala v učebni č. 117, sa zúčastnilo 21 žiakov.


Školské kolo Olympiády ľudských práv sa konalo formou testu.

Test pozostával z troch častí. V časti A/ vyberali žiaci správnu odpoveď, v časti B/ dopĺňali žiaci krátke odpovede a v časti C/ analyzovali výrok z ľudsko-právnej oblasti. V časti A/ mohli žiaci získať max. 10 bodov, v časti B/ mohli žiaci dosiahnuť max. 14 bodov a v časti C/ max. 6 bodov. Celkový možný počet dosiahnutých bodov bol 30. Príprava sa realizovala prevažne na hodinách občianskej náuky ako aj prostredníctvom e-mailovej komunikácie medzi žiakmi a vyučujúcim. Žiaci boli zároveň informovaní o web- stránke olp.sk, kde si mohli doplniť vedomosti získané na vyučovaní.

Na prvom mieste s počtom bodov 21 sa umiestnil Jakub Malík (II.C), na druhom mieste sa umiestnil Daniel Polakovič (II.C) s počtom bodov 20,5 a tretie miesto obsadil Peter Raždík (II.B) s počtom bodov 19,5.

Víťaz, Jakub Malík, postupuje do krajského kola, kroré sa uskutoční dňa 04. februára 2016 v Žiline v priestoroch auly Gymnázia sv. Františka z Assisi. Všetkým srdečne gratulujeme. Úspešní žiaci budú ocenení cenami v hodnote 50 Eur a všetci zúčastnení žiaci získajú tiež malú odmenu v celkovej hodnote 10 Eur. Táto správa bude priložená aj k vyúčtovaniu akcie.