Mikuláš

Dňa 04.12. 2015 sa na našej škole konala ako už tradične akcia Mikuláš. Tento rok privítal Mikuláš žiakov ráno o 9,00 na prízemí na praktickom vyučovaní a neskôr v priebehu štvrtej a piatej vyučovacej hodiny v telocvični. Tu sa zrealizoval krátky program, v ktorom účinkovali: Dávid Gavlas, Jakub Malík, Marek Bazger, Matej Čopek, Michal Dadaj, Romana Ozaniaková,Marika Sidorová, Žaneta Koňušíková. Úlohy Mikuláša sa tento rok zhostil učiteľ Mgr. Milan Neveďal.


Program tvorila krátka divadelná scénka, v ktorej žiaci zinscenovali najdôležitejšie udalosti zo života sv. Mikuláša alebo známe legendy, ktoré sa o ňom zachovali. Ďalej nasledovala hudobná časť, kde zazneli tradičné aj modernejšie piesne. Akcia mala u žiakov pozitívny ohlas. Na jej realizácií sa podieľali prevažne členovia žiackej školskej rady pod vedením koordinátorky Edity Kormanovej v spolupráci s Mgr. Milanom Neveďalom.  

Akcia bola financovaná zo zdrojov ZRPŠ sumou 60,­ Eur, za ktorú boli zakúpené sladké odmeny pre žiakov. Na akcii spolupracovali aj ďalší kolegovia, ktorí zabezpečili ozvučenie na praktickom či teoretickom vyučovaní, za čo im ďakujeme. Fotografie a ich spracovanie zabezpečil Ing. Oto Šidlo.