Vyhodnotenie súťaže: DESAŤMINÚTOVÝ ODPIS

Dňa 26. 11. 2015 sa uskutočnila súťaž v odpise textu na rýchlosť. Súťažili žiačky druhého ročníka učebného odboru technicko-administratívny pracovník. Do súťaže sa prihlásilo 9 žiačok II. E triedy. 

Súťaž prebiehala za prítomnosti učiteľky strojopisu Ing. Kataríny Rudincovej v učebni kontinuálneho vzdelávania č. 313 o 14.30 h.


Po otvorení súťaže a úvodných pokynoch žiačky odpisovali  10 minút náročný ekonomický text prostredníctvom počítačového programu All Ten Fingers.

Dosiahnuté výsledky sú vyhodnotené percentuálne v tabuľke a grafe.

 

Žiačky boli odmenené vecnými cenami dňa  04. 12. 2015.

 Výsledky súťaže

  1. miesto – Barbora Dominková         
  2. miesto – Romana Ozaniaková          
  3. miesto – Laura Tranová                         

 

Výhercom srdečne blahoželáme!