Návšteva našej školy a spoločnosti INA Kysuce s.r.o.

Riaditelia Stredných odborných škôl strojníckych zo Skalice a Kysuckého Nového Mesta sa stretli, aby si so zástupcami školiaceho strediska spoločnosti INA Kysuce vymenili skúsenosti so vzdelávanim žiakov v duálnom systéme vzdelávania. Hostia zo Skalice (riaditeľka a zástupca PV) navštívili našu školu a spoločnosť INA Kysuce.