Červené stužky 2015/2016

Do kampane 9 ročníka Červené stužky sa zapojila Stredná odborná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste aj tento rok. Žiakov sme oboznámili o blížiacom sa Medzinárodnom dni boja proti AIDS prostredníctvom školského rozhlasu, pričom sme ich nezabudli informovať  o hlavnom posolstve a význame kampane.


O problematike sme diskutovali aj na hodinách občianskej náuky, kde sme si pozreli i filmy z touto problematikou. Kolektív učiteľov Ing. Štefan Belka, Mgr. Štefan Mitka v spolupráci so žiackou školskou radou zorganizovali vyvesenie plagátov, prípravu stužiek a letákov. Dňa 01.12.2015 sme sa s deviatimi žiakmi zúčastnili na tradičnej akcii na Mestskom úrade v Žiline, kde sme si osvojili  nové poznatky o imunitnom ochorení AIDS, a vyjadrili spoluúčasť a podporu trpiacim na dané ochorenie, najmä nevinným deťom. Silný zážitok sme mali z rozprávania mladých ľudí, ktorí rozprávali o svojích zážitkoch, skúsenostiach s používania drôg i ich liečbe.

Medzinárodný deň boja proti AIDS sme si v škole pripomenuli  v predstihu dňa 27.11. 2015 symbolickými červenými stužkami, ktoré sa po pripnutí zaskveli na tričkách 380-ich z nás. Úspešnou akciou bola i kvapka krvi, ktorej sa zúčastnilo 45 žiakov našej školy, pričom vzorom boli i traja pedagogickí pracovníci – nositelia zlatej Janskej plakety.