Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 12.01. 2016 sa v priestoroch budovy Gymnázia v Kysuckom Novom Meste na ulici Jesenského 2243 v učebni č.39, konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Súťažilo sa v troch kategóriách – 2A, 2B a 2D. Olympiáda pozostávala z písomnej a z ústnej časti. Písomná časť bola zameraná na zisťovanie úrovne vedomostí žiakov v rámci počúvania s porozumením, čítania s porozumením a vypracovania testu. V ústnej časti mali žiaci opísať obrázok a viedli voľný rozhovor dané témy, z ktorých si vyžrebovali tri. Hodnotila sa obsahová primeranosť, slovná zásoba, morfológia, syntax, výslovnosť a pohotovosť vo vyjadrovaní. Žiakov hodnotila trojčlenná porota v nasledovnom zložení: PaedDr. Viera Janásíková, Mgr. Alexandra Sláviková a Mgr. Edita Kormanová. 

V kategórií 2A obsadila 1.miesto Laura Janíčková z Gymnázia v Kysuckom Novom Meste a v kategórií 2B získala 1.miesto Júlia Krupová z Gymnázia v Kysuckom Novom Meste.
V kategórií 2D obsadil prvé miesto Andrej Čižmárik zo Spojenej školy Nábrežná v Kysuckom Novom Meste. Na 2.mieste v kategórií 2D sa umiestnil náš žiak Ľuboš Ševec zo IV.C, ktorý do súťaže postúpil zo školského kola, ktoré sa konalo dňa 09.12. 2015 na Strednej odbornej škole strojníckej.
Všetci zo zúčastnených súťažiacich získali viac ako 60 bodov (60%), čím sa stali spolu s našim žiakom Ľubošom Ševecom úspešnými riešiteľmi.

Srdečne gratulujeme!