Žiaci získajú miesto vo firmách, ktorým SOPK Žilina odovzdala osvedčenia

18. februára 2016 Slovenská obchodná a priemyselná komora v Žiline odovzdala firmám Osvedčenia o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania“ v spolupráci so strednými odbornými školami. 
 

Systém duálneho vzdelávania spúšťa od školského roka 2016/2017 ďalších 17 spoločností Žilinského kraja: Kia Motors Slovakia, s.r.o., Teplička nad Váhom, VURAL, a.s., Žilina, OMNIA KLF, a.s., Kysucké Nové Mesto, KINEX-KLF, a.s., Kysucké Nové Mesto, KINEX, a.s., Bytča, ESOX, spol. s r.o., Liptovský Ján, Klauke Slovakia, s.r.o., Dolný Kubín, Miba Sinter Slovakia, s.r.o., Dolný Kubín, MAR SK, s.r.o., Sučany, KraussMaffei Technologies, s.r.o., Sučany, TTS Martin, s.r.o.,  Príbovce, SÚDST, s.r.o., Žilina, Auto Becchi, s.r.o., Žilina, Doprava a služby K&T, s.r.o., Čadca, BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec, Strechy Dobrík, s.r.o., Liptovské Sliače, ECCO Slovakia, a.s., Martin.
 
Uvedené firmy spolupracujú s nasledujúcimi strednými odbornými školami:SOŠ technická, Čadca, SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto, SOŠ strojnícka, Považská Bystrica, Spojená škola, Martin, SOŠ dopravná, Martin, SOŠ polytechnická, Liptovský Mikuláš, SOŠ polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia, Dopravná akadémia, Žilina, SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Žilina, SOŠ stavebná, Žilina, SOŠ obchodu a služieb, Martin.
 
 
V podnikoch v Žilinskom kraji tak môže absolvovať prax ďalších 300 žiakov ročne.
 
Žiaci sa budú môcť pripravovať v systéme duálneho vzdelávania v odboroch: mechanik nastavovač, mechanik číslicovo riadených strojov, mechanik strojov a zariadení, nástrojár, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, obrábač kovov, strojný mechanik, mechanik opravár - strojov a zariadení, autoopravár - mechanik, autoopravár - elektrikár, autoopravár - karosár, autoopravár - lakovník, mechanik špecialista automobilovej výroby, mechanik - mechatronik, elektromechanik - silnoprúdová technika, mechanik elektrotechnik, klampiar - stavebná výroba, obuvník.
 
Princípy duálneho vzdelávania: Do systému duálneho vzdelávania sa môžu prihlásiť žiaci základných škôl, ktorí sa momentálne rozhodujú, kde a ako sa budú pripravovať na svoje budúce povolanie.  Keď budú v systéme duálneho vzdelávania, minimálne polovica ich vyučovania bude priamo vo firmách. Výhodou je, že žiaci majú po ukončení štúdia garantované pracovné miesto. Zavedenie systému duálneho vzdelávania vidíme preto ako nástroj na zníženie nezamestnanosti mladých.
 
Obchodná a priemyselná komora Žilina a Sekcia odborného vzdelávania dlhodobo podporujú všetky aktivity k zvýšeniu záujmu o odborné vzdelávanie. Formy podpory:
 
  1. Výborným žiakom SOŠ vydávame „Certifikáty SOPK“, ktoré sú medzinárodne uznávané. Tým podporujeme kvalitu práce vo firmách. Certifikáty sa vydávajú už od roku 1996. 
  2. Každý rok SOPK Žilina v spolupráci s KIA Motors financujú a organizujú celoslovenské súťaže odborných zručností v odboroch: strojárstvo, elektrotechnika, drevárstvo, stavebníctvo,  účtovníctvo, matematika na obchodných akadémiách.  
  3. Podporujeme duálne vzdelávanie a vydávame firmám osvedčenia, ak splnia podmienky systému duálneho vzdelávania. Duálne vzdelávanie je však prvým dobrým krokom k zvýšeniu úrovne odborného vzdelávania. 
  4.  Ďalším krokom by malo byť obmedzenie počtu súkromných, cirkevných, štátnych gymnázií. Na gymnáziách by mal byť stanovený študijný priemer do 2,5, s ktorým môže postúpiť žiak základnej školy na gymnázium; presadzoval to aj p. minister Čaplovič a niektorí poslanci tento návrh dokázali potopiť.
 
Veríme, že účinnejšia spolupráca zamestnávateľov so SOŠ povedie k väčšej reflexii SOŠ na potreby zamestnávateľov v oblasti prípravy budúcich zamestnancov.
 
Žilina, 18.2.2016,  Ján Mišura, riaditeľ SOPK Žilina
NáhľadPrílohaVeľkosť
TLAČOVÁ SPRÁVA .pdf300.5 KB
ŽIACI ZÍSKAJÚ MIESTO VO FIRMÁCH.pdf358.65 KB