SOČ 2015/2016 - školské kolo

Dňa 08.03.2016 sa konalo školské kolo SOČ. Komisia na vyhodnotenie prác pracovala v zložení: Ing. Pavol Pavlus, Ing. Milan Milučký, Mgr. Zdena Balajová a Ing. Milan Rezetka. Sútaž otvoril riaditeľ školy Mgr. Ing. Ondrej Holienčík. Svoje práce obhajovali: 

Vyhodnotenie súťažných prác:

  • Odbor 02: Matematika, fyzika -1. miesto  Marián Dudek II.A: Fyzika v cyklistike 
  • Odbor 09: Strojárstvo, hutníctvo, doprava - 1.  miesto  Tomáš Králik IV.D: STN EN 10027-1
  • Odbor 12:  Elektrotechnika a hardware - 1. miesto Jakub Kristek III.A: PWM výkonová regulácia
  • Odbor 14: Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie - 1. miesto Soňa Horečná III.B:  Zváranie v ochrannej atmosfére

Všetci žiaci sa umiestnili na prom mieste vo svojom súťažnom odbore.
SRDEČNE BLAHOŽELÁME