Anglické divadelné predstavenie - Peter Black 3

Dňa 11. marca 2016 sa naši žiaci študijných odborov študujúci anglický jazyk zúčastnili činoherného anglického divadelného predstavenia pod názvom Peter Black 3, ktoré bolo voľným pokračovaním predstavení Peter Black a Peter Black 2 a taktiež finálnym ukončením tejto javiskovej trilógie. Predstavenie sa odohralo v Mestskom kultúrnom stredisku v Kysuckom Novom Meste a trvalo približne 60 minút.  

 
Táto divadelná hra bola koncipovaná ako inscenovaná učebná pomôcka pre mierne pokročilých (úroveň B1) a predvedená skúsenými profesionálnymi hercami z Divadelného centra v Martine. Predstavenie bolo zamerané najmä na oblasť kultúry a umenia. Hlavná téma sa točila okolo „vrtkavosti života“ a okolo diania spojeného s hľadaním vhodného zamestnania, kde hlavný hrdina bol vystavený ďalšej životnej skúške. 

K tomuto predstaveniu nám boli v elektronickej podobe poskytnuté gramatické, lexikálne a posluchové materiály, ktoré sú vypracované podľa školských osnov a obsahujú slovnú zásobu, frázy a gramatické javy použité v predstaveniu. Materiály zároveň slúžia na zistenie spätnej väzby a komunikáciu na vyučovacích hodinách po predstavení.

 
Pedagogický dozor zabezpečili Mgr. Ilková, Mgr. Mravcová a Mgr. Boliková. Predstavenia sa z predpokladaného počtu 80 žiakov zúčastnilo 75 žiakov z II.A, II.C, II.A, II.B a III.C.

Cieľom predstavenia bolo atraktívnou a hravou formou umožniť žiakom zdokonaliť si vedomosti z cudzieho jazyka a nadobudnúť schopnosť bezprostrednej interakcie. Našim žiakom ako aj samotným učiteľom sa predstavenie páčilo.