Úspech na prestížnej výstave Mladý Tvorca v Nitre

 Tento krásavec dnes získal mimoriadne ocenenie ako TOP výrobok v kategórii umelecké spracovanie výrobkov. V Nitre na prestížnej výstave MLADÝ TVORCA ho predstavil žiak študijného odboru Umelecko remeselné spracúvanie kovov Bystrik Hecajik. Pod skúseným okom majstra odbornej výchovy Mgr. Jozefa Hodasa ho zhotovili žiaci našej školy. Oceneným zablahoželala aj riaditeľka odboru školstva Žilinského samosprávneho kraja. 


Okrem tohto pekného úspechu reprezentatívny stánok pripravili pedagógovia a žiaci Strednej odbornej školy strojníckej, aby na 24 ročníku výstavy Mladý Tvorca reprezentovali školu. Ako jediná škola Žilinského samosprávneho kraja spoločne so zamestnávateľmi INA Kysuce a KIA Motors predstavili spoločne Systém duálneho vzdelávania.