Overenie odbornej elektrotechnickej spôsobilosti pre žiakov SOŠs

V súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z., § 15 ods.4 v znení neskorších predpisov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že dňa:

 17. júna 2016 o 7:30 hod. sa bude konať overovanie odbornej spôsobilosti

na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických § 21 Elektrotechnik, pre končiace ročníky v šk. roku 2015/2016:

  • 2697 K mechanik elektrotechnik,
  • 2679 4 mechanik mechatronik,
  • 2682 K mechanik počítačových sietí

v priestoroch: dielni Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326  Kysucké Nové Mesto.


 Prihlášku ako aj potvrdený posudok od lekára treba odovzdať Mgr. Franekovi do 03.06.2016.