Návšteva riaditeľa spoločnosti SCHAEFFLER

Žiakov I. ročníka študijného odboru mechanik nastavovač v systéme duálneho vzdelávania osobne prišiel pozdraviť a privítať riaditeľ spoločnosti SCHAEFFLER Kysuce Ing. Milan Jurky PhD, ktorý je absolventom našej školy.