Systém duálneho vzdelávania

V školskom roku 2016/2017 v systéme duálneho vzdelávania spolupracujeme s významnými zamestnávateľskými subjektami v regióne.