Prezentácia kováčov v Bratislave

Opäť excelovali naši kováči. Tentokrát v Bratislave priamo v priestoroch Národného ústavu celoživotného vzdelávania na Tomášikovej ulici, kde prezentovali svoje umenie a Strednú odbornú školu strojnícku. Otvorenia výstavy sú zúčastnili hneď dvaja páni ministri: Prof. Doc. Ing. Peter Plavčan CSc.- minister školstva, vedy, výskumu a športu SR a generálporučík Ing. Peter Gajdoš - minister obrany SR. Spoluprácu s našou školou na vysokej úrovni zastrešuje JUDr. Mgr. Zuzana Štrbíková - riaditeľka NÚCŽV.