ZENIT 2016

Dňa 30. 11.2016 sa v SOŠ strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto konalo krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve. Výsledková listina:

 Bližšie informácie u koordinátora súťaže : Mgr. Vlček Anton. 

tel: +421 905 355 779, tonovlcek@gmail.com