Nadačný fond MOBIS

 V mesiaci október 2016 Stredná odborná škola strojnícka zrealizovala na základe  finančnej pomoci Nadácie Pontis – Nadačného fondu Mobis malý projekt „Oplotenie školského areálu“.


Do projektu boli zapojení žiaci i majstri odborného výcviku, ktorí za nakúpený materiál zhotovili a osadili brány, osadili plotové dielce, natreli plotové stĺpiky.

Hlavným cieľom tohto malého projektu bola ochrana majetku školy. Realizáciou projektu  sme zamedzili prístup do areálu školy neprispôsobivým občanom, nepovolaným osobám, minimalizovali sme vandalizmus, krádeže v areáli i na budovách školy. Projekt prispeje i ku komunitnému zblíženiu v areáli  školy, kde spolu zamestnanci i žiaci budujú oddychovú zónu.

Vedenie školy sa týmto chce poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom, prácou prispeli k realizácii „Oplotenia školského areálu“.