Technická výchova siedmakov na SOŠ

V rámci spolupráce so ZŠ siedmaci z Ochodnice absolvovali predmet technická výchova priamo v dielňach SOŠ strojníckej.