Technická výchova žiaci ZŠ Ochodnica na SOŠ

V rámci technickej výchovy žiaci so ZŠ Ochodnica v štyroch blokoch získavali zručnosť v obrábaní kovov. Chlapci aj dievčatá boli veľmi zruční a na dielňach školy sa im páčilo.