ZENIT 2017 - celoslovenské kolo

Na celoslovenskom kole ZENIT 2017 v strojárstve úspešne reprezentovali našu školu dvaja mechanici nastavovači Patrik Masnica žiak III. ročníka získal 2. miesto v strojovom obrábaní kovov a Peter Kubjatko žiak IV ročníka získal 3. miesto v kategórii programovanie CNC. Petra od druhého miesta delil 1 bod.


Chlapci gratulujeme a ďakujeme


NáhľadPrílohaVeľkosť
Výsledky STROJ_B1.jpg1.29 MB
Výsledky STROJ_C.jpg1.42 MB