Olympiáda ľudských práv

Dňa 5.12.2016 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády ľudských práv, ktorého cieľom bolo pripomenúť žiakom význam problematiky ľudských práv ako aj Medzinárodný deň ľudských práv. Na olympiáde, ktorá sa konala v učebni č. 117, sa zúčastnilo 21 žiakov.


Školské kolo olympiády prebiehalo formou testu, ktorý tvoril časť A. Interpretácia problému z ľudsko-právnej oblasti tvorila časť B. Žiaci sa v tejto časti mali pokúsiť vlastnými slovami písomne interpretovať význam a postavenie otázky ľudskej dôstojnosti v kontexte (v problematike) ľudských práv. Celkový možný počet dosiahnutých bodov bol 30, 20 bodov za test a 10 bodov za interpretáciu ľudsko-právneho problému. Príprava sa realizovala prevažne na hodinách občianskej náuky ako aj prostredníctvom e-mailovej komunikácie medzi žiakmi a vyučujúcim. Žiaci boli zároveň informovaní o web- stránke olp.sk, kde si mohli doplniť vedomosti získané na vyučovaní.

Na prvom mieste s počtom bodov 27/30 sa umiestnil Jakub Malík (III.C), na druhom mieste sa umiestnil 21/30 (II.A) a tretie miesto obsadil Marek Bacula (II.A) s počtom bodov 16/30.

Víťaz, Jakub Malík, postupuje do krajského kola, kroré sa uskutoční dňa 08. februára 2017 v Žiline v priestoroch auly Gymnázia sv. Františka z Assisi. Všetkým srdečne gratulujeme. Úspešní žiaci boli ocenení cenami v hodnote 60. Akcia bola financovaná zo zdrojov ZRPŠ, za čo im ďakujeme.