Olympiáda v nemeckom jazyku - krajské kolo

Dňa 16.2.2017 sa konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku v priestoroch Dopravnej akadémie v Žiline. Náš žiak, Patrik Ondreáš z III.A triedy postúpil do krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku z prvého miesta okresného kola v kategórii 2D. V uvedenej kategórií súťažilo v krajskom kole 5 žiakov. Žiaci si zmerali vedomosti písomnej časti v počúvaní s porozumením (10 bodov), v čítaní s porozumením (10 bodov), v gramatickom teste (30 bodov), následne v ústnej časti v opise obrázka (25) a v konverzácií na vybrané témy (25) – Familie, Freunde, Medien. Maximálny možný počet dosiahnutých bodov tak celkovo činil 100 bodov. Patrikovi sa podarilo získať celkovo 90 bodov a obsadiť tým krásne 2. miesto len s minimálnym krôčikom – 2 body za prvým miestom.