Rodostrom - Sobášny palác v Bytči

Hneď na začiatku nového školského roka sa môžme pochváliť jedinečným a originálnym dielom, ktoré vzniklo pod rukami majstrov odbornej výchovy Mgr. Hodasa, Ing. Hromadu a žiakov študijného odboru umeleckoremeselné spracúvanie kovov.


Rodostrom bol zhotovený na zakázku Považskeho múzea pri príležitosti 450 výročia narodenia palatína Juraja Turzu a je umiestnený v Sobášnom paláci v Bytči.