Slovensko - krajina v srdci Európy

Ďalšie ocenenie našich kováčov prišlo zo Strednej umeleckej školy scénického výtvarníctva. Kolektív žiakov IV. ročníka pod vedením pedagógov Ľubice Šustekovej a Jozefa Hodasa získal II. miesto v súťaži SLOVENSKO KRAJINA V SRDCI EURÓPY.