Európsky deň jazykov

Dňa 26. septembra sa konal Európsky deň jazykov, ktorý mal žiakom pripomenúť význam učenia sa cudzích jazykov.

Z iniciatívy Rady Európy sa oslavuje každoročne už od roku 2001. V tento deň pripravili učitelia anglického a nemeckého jazyka Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste žiakom netradičné vyučovanie v podobe kvízov o pôvode jazykov sveta, práce s časopismi, tvorby koláži, krátkych videí a podobne. Súčasťou bol aj príspevok do školského rozhlasu a následná tvorba nástenky. Niektorí žiaci čítali cudzojazyčnú literatúru v školskej knižnici. V tento deň sprostredkovali učitelia žiakom aj Európske jazykové portfólio 16+, ktoré im pomôže pri organizácii ich jazykových skúseností či zážitkov, pričom ho v budúcnosti môžu využiť ako prílohu k žiadosti do zamestnania či na vysokú školu. Európsky deň jazykov žiakom rôznymi uvedenými spôsobmi pripomenuli učitelia Mgr. Edita Kormanová, Mgr. Ingrida Backová, Mgr. Martin Rožek, Mgr. Eva Smolková, Mgr. Viera Marčanová a Mgr. Eva Horvátová.