CREO na Strednej odbornej škole strojníckej

Realizované aktivity

1.  Školenie pedagogických zamestnancov SOŠS Kysucké Nové Mesto

  • Termín školenia : 16. – 20. 10. 2017
  • Miesto školenia : IPM Solutions Žilina
  

2. Zakúpená literatúra a výukové texty

3. Výsledky prác študentov

CREO VÝUKOVÉ MATERIÁLY

Ciele projektu – vyhodnotenie cieľov:

  • Zavedenie komplexného systémového vyučovania žiakov SOŠs v oblasti grafických systémov, v súlade s požiadavkami trhu práce, na zariadeniach, ktoré budú rovnocenné so zariadeniami vo firmách SCHAEFFLER KYSUCE spol. s r. o., KIA MOTORS SLOVAKIA s. r. o, OMNIA KLF, a. s, v ktorých úspešne aplikujeme druhý rok systém duálneho vzdelávania.
  • Vyškolenie 3 pedagogických zamestnancov a 1 majstra odborného výcviku v oblasti moderných technológií CREO Parametric 3.0 v spolupráci so softwarovou firmou IPM solutions Žilina. Školenie trvalo 5 dní, v priebehu ktorých účastníci školenia absolvovali spolu s lektorkou 28 modulov, rozdelených do jednotlivých dní.
  • Inovácia súčasnej pedagogickej dokumentácie pre výučbu grafických systémov v spolupráci s firmami z odboru strojárstva a vývoja CAD technológií. Bola zakúpená odborná literatúra na grafické systémy CREO a zároveň vytvorené študijné materiály pre študentov vopred uvádzaných študijných a učebných odborov. 
  • Úprava tematických plánov s cieľom zlepšenia najmä medzipredmetových vzťahov pre dosiahnutie vyššej efektívnosti vyučovania a uplatnenia absolventov v praxi. V školskom roku 2017/2018 boli upravené tematické plány pre výučbu grafických systémov zaradením grafického programu CREO, ktorý nahradil doposiaľ používaný program Pro/ENGINEER a Pro/DESKTOP pre vybrané študijné a učebné odbory, v súlade s požiadavkami z praxe. 
NáhľadPrílohaVeľkosť
CREO_Výukové materiály.pdf2.31 MB